حديثهای متاهلی

من آدم پر رويی نيستم برای همين هم تو اين وبلاگ با اينکه بيننده اش کمه (ولی انواع و اقسام داره) جرئت ندارم از حديثهای غليظ بذارم . فعلا شما هم به همين چند تا حديث توجه کنين تا شايد بنده يه رويی پيدا کنم و زحمات اون دوستمون رو هدر ندم و چند تا حديث ناب براتون بنويسم. لطفا به نکات اخلاقی احاديث بيشتر توجه کنين.

امام صادق(ع): هر زنی که برای غير شوهر خويش خود را خوشبو کند٬ هيچ نمازی از او پذيرفته نيست تا آنکه خود را چنان که از جنابت غسل ميدهد بشويد. ( لابد مردان هم همين طورند ديگه)

پيامبر اکرم(ص): هنگاميکه يکی از شما نگاهش به زن زيبايی افتاد٬ به نزد همسر خويش برود زيرا آنچه نزد اين زن است مشابه همان است که همسرش دارد. کسی پرسيد: اگر همسر ندارد چه کند. فرمود: نگاه خود را به آسمان بدوزد و مراقب نگاه خود باشد و از خداوند همسر درخواست کند. ( لابد زنان هم همين طورند ديگه)

امام صادق(ع): پيامبر از زنان پيمان گرفت که با مردان در خلوت ننشينند. ( لابد بايد مردان هم رعايت کنن ديگه)

پيامبر اکرم(ص): کسی که به خدا روز قيامت ايمان دارد نبايد در جايی بخوابد که صدای نفس زن نامحرمی را می شنود. ( لابد زنان هم بايد رعايت کنن ديگه)

فعلا کافيه با پاورقيهای محققانه من. تا بعد. 

/ 0 نظر / 22 بازدید