يک حديث متاهلی ديگر

گفته بودم که براتون از احاديث متاهلی مينويسم. اين هم يکی ديگر:

پيامبر اکرم(ص): جايز نيست زنی بدون آنکه خود را بر شوهر خود عرضه کند بخوابد. وقتی لباس خود را در آورد و باشوهرش داخل لحاف او رود و بدن خود را به او بمالد، خود را عرضه کرده است.

همه عبارات از پيغمبر است ها. من از خودم چيزی اضافه نکردم.

/ 0 نظر / 27 بازدید